I. Rozpis: Teorie

1. úvod - prezentace, podmínky a organizace kurzu ................................................. 1hodina

2. Historie horolezectví, oddílu, org. čHS, UIAA..........................................................2hodiny

3. Postup lezeckého družstva - zásady, povely, jištění, sestup.................................. 2 hodiny

4. Jištění - pádový faktor, fyz. síly .............................................................................. 1 hodina

5. Cvičné terény - názvosloví, místopis, pobyt, v CHKO ............................................ 1 hodina

6. Výzbroj a výstroj horolezce - materiál, použití, oblečení, transport ....................... 2 hodiny

7. Klasifikace a trendy lezení ...................................................................................... 1 hodina

8. Základy tréninku - tělesná příprava, obsah tréninku ...............................................1 hodina

9. Zdravověda .............................................................................................................. 2 hodiny

10. Záchrana v hor. terénu - technika záchrany, vytahování, spouštění. ..................... 1 hodina

11. Nebezpečí hor - zásady bezpečného pobytu v horách ........................................... 2 hodiny

12. Pobyt v neznámém terénu - meteorologie, orientace, bivakování .......................... 2 hodiny

13. Místopis Vysokých Tater a zahraničních velehor .................................................... 2 hodiny

14. Taktika a plánování výstupu ve velehorách ............................................................ 1 hodina

15. Prověrka teoretických vědomostí ............................................................................ 1 hodina

CELKEM 22 hodin teorie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II. Praktické nácviky

A. Cvičná stěna

1. Pravidla volného lezení .................................................................................................... 2 hodiny

2. Jištění - chytání pádů ....................................................................................................... 2 hodiny

3. Slanování - osma, Dulfer, jištěné slanování ..................................................................... 2 hodiny

4. Postup lezeckého družstva - výstup,zajištění na stanovišti, slanění, přesedání u kruhu...2 hodiny

5. Záchrana po pádu - prusíkování štraussova vytahovací technika .................................... 4 hodiny

6. Orientace v terénu ............................................................................................................ 2 hodiny

CELKEM 14 hodin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Cvičné skály

účast na 5 celodenních akcích na cvičných skalách

(Držková, Barborka, Čertáky, Velký Rabštejn, Lukov atd...)

Prověrka praktických schopností !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


C. Vysoké Tatry ............................... 2 - 3 dny

D. Nepovinný zimní výcvik ve Vysokých Tatrách