zdravověda

Zde najdete veškeré informace ke zdravovědě:

http://old.horosvaz.cz/medicina/index.phtml?rb=20

nejnovější poznatky z horské medicíny a poskytování první pomoci

http://www.horska-medicina.cz/

zde najdete metodiku záchrany a první pomoci srozumitelně zpracovanou!

http://sakal.stredozem.cz/metodika/metodika.htm